• Contact icon
  • Login  Register icon
  • Shopping cart icon 0
 
[V2_TopNavigation_Row2 - submenu]

Interneta veikala lietošanas noteikumi

PDF Atvērt PDF formātā
 


I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Tālāk minētie termini šo noteikumu kontekstā ir definēti sekojoši:

1.1. „Interneta veikals” (turpmāk tekstā: „Veikals”) – Pārdevēja sniegtais pakalpojums un interneta veikals ar adresi: www.zepter.lt.

1.2. “Klients” – fiziska, tiesībspējīga persona, kas dzīvo Lietuvas, Latvijas vai Igaunijas teritorijā, kā arī juridiska persona vai organizatoriskā vienība, kurai nav juridiskas personas statusa un kuras atrašanās vieta ir augstāk minētajās teritorijās, un spēj sekmīgi uzņemties saistības, kas ir Pārdošanas līguma vai līguma par Elektroniskā pakalpojuma veikšanu puses.

1.3. “Patērētājs” – Klients, kas ir fiziska persona un noslēdz pirkuma līgumu vai Līgumu par Elektroniskā pakalpojuma veikšanu, kas nav tieši saistīts ar viņa saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.4. „Pārdevējs” – “Zepter International”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, juridiskā adrese A. Gostauto g. 40A, LT-03163, Viļņa, reģistrēts Lietuvas Republikas Uzņēmumu reģistrā (V. Kudirkos g.18, Viļņa), KRS numurs 067435, PVN maksātāja numurs LT 115546515, uzņēmuma reģistrācijas numurs 111554653.

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS: A. Gostauto g.40A, Viļņa, LT-03163, tālr. (85) 263 61 21
INFORMĀCIJA: 8 800 00001
E-PASTA ADRESEoffice@zepter.ltinfolinija@zepter.lt
MĀJASLAPA: https://zepter.lt/

1.5. „Preces” – preces, ko Pārdevējs pārdod Veikalā ar to īpašībām, tehniskajiem parametriem un cenām, kuras Klients var pasūtīt Veikalā, ja vien konkrētā Prece ir pieejama, saskaņā ar Veikala mājaslapā esošo informāciju.

 1.6. “Nacionālais nodokļu identifikācijas numurs” – identifikācijas numurs, ko uzņēmējam piešķir attiecīgās valsts institūcija, lai identificētu nodokļu maksātāju.

1.7. „PVN EU numurs” – PVN maksātāja Eiropas numurs, kas piešķirts iepriekš minētajam nodokļu maksātājam, lai nodrošinātu starpkopienu darījumu izpildi. Ja Klients Veikalā izmanto derīgu un atbilstošu PVN ES numuru, Preču cena ir atbilstoša Preču neto cenai (ar PVN likmi precēm un pakalpojumiem 0%).

1.8. „Preces neto cena”, „Produktu neto cenas” – dotās Preces (Produktu) cena, kas ir neto cena (cenas) izteikta eiro, ieskaitot PVN precēm un pakalpojumiem ar likmi 0%, un tiek piemērota uzņēmējiem ar derīgu un atbilstošu PVN ES numuru, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā.

1.9. „Preces bruto cena”, „Produktu bruto cenas” – konkrētās Preces (Produktu) cena, kas ir bruto cena (cenas), izteikta eiro un iever Lietuvas PVN par precēm un pakalpojumiem.

1.10. „Pārdošanas cena” – Kopējā cena – atkarībā no Klienta statusa “Bruto” vai “Neto” – par elektroniskajā grozā pievienotajām Precēm ar citām iespējamām izmaksām, kuras Klientam ir jāsedz saskaņā ar sekojošiem Noteikumiem.

1.11. „Pasūtījums” – Klienta pareizi un atbilstoši faktiem aizpildīta pasūtījuma forma, kuru Klients ir apstiprinājis un nosūtījis Pārdevējam, nospiežot pogu „Pasūtīt un apmaksāt”.

1.12. „Pārdošanas līgums” - Pārdevēja apstiprināts pasūtījums saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.

1.13. „Elektroniskais pakalpojums” – pakalpojums, ko Pārdevējs bez maksas elektroniskā veidā nodrošina Klientam ar Veikala starpniecību.

1.14. „VIES” – Eiropas PVN informācijas apmaiņas sistēma, kas ļauj elektroniski pārbaudīt PVN ES numura derīgumu Eiropas Savienības teritorijā reģistrētajiem komersantiem.

1.15. "Force majeure" – terora akti, pieteikti un nepieteikti kari, blokādes, sacelšanās, nemieri, epidēmijas, zemes nogruvumi, zemestrīces, plūdi, sprādzieni un citi pēkšņi ārēji incidenti, kas nav saistīti ar Pušu piespiedu darbību, pastāvīgi vai īslaicīgi traucējot līguma izpildi kopumā vai tā daļas, kuru ne Pārdevējs, ne Klients nevarētu novērst vai neitralizēt, un kuru tie nevarētu paredzēt, spriežot racionāli.

1.16. “Darba dienas” – nedēļas dienas no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot valsts svētku dienas Lietuvas teritorijā.

1.17. „Noteikumi” – sekojošie noteikumi.

2. Sekojošie Noteikumi reglamentē Veikala lietošanas noteikumus un nosacījumus. Klientam ir bezmaksas pieeja Noteikumiem, izmantojot tīmekļa vietni https://shop.zepter.lt.

3. Veikala lietošanas nosacījumi ir iepazīšanās ar šiem Noteikumiem un to nosacījumu pieņemšana. Noteikumu un nosacījumu pieņemšana notiek reģistrācijas procesā Veikalā vai – gadījumā, ja Klients izvēlas veikt pirkumus bez pierakstīšanās – Pasūtījuma noformēšanas procesā. 


II. VEIKALA ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI 

4. Veikalā ir pieejami šādi elektroniskie pakalpojumi:

4.1. Reģistrācijas veidlapa – Pārdevēja Veikalā koplietota elektroniskā veidlapa, kas nosaka Klienta identifikācijai un reģistrācijai Veikalā nepieciešamos datus un tiešās saziņas veidus, kuru aizpildot, nepieciešams reģistrēt Klientu Veikalā un uzsākt Elektroniskā pakalpojuma konta lietošanu (interaktīvā forma pieejama veikala mājaslapā).

4.2. Konts – ar Klienta lietotājvārdu (e-pasta adrese vai tālruņa numurs) un paroli apzīmēts Pārdevēja sistēmā esošo resursu apkopojums, kurā tiek glabāti Klienta sniegtie dati un informācija par noslēgtajiem pārdošanas līgumiem. Konta lietošana sākas ar Klienta reģistrāciju Veikalā. Elektroniskajā pakalpojuma kontā Klients var izmantot šādas funkcijas: paroles maiņa, Pārdošanas līguma pārlūkošanas vēsture ar detalizētu informāciju par konkrēto Pārdošanas līgumu un tā faktisko statusu, iespēja apmaksāt Pārdošanas līgumu un mainīt maksājuma veidu (ja maksājums nebija veikts jau iepriekš). Dzēšot Kontu (atsakoties no Konta), dodot vai anulējot atļauju personas datu apstrādei, izmantojot Kontā paredzētos rīkus, Klients var pats mainīt arī savus adreses datus. Lai veiktu citu datu maiņu, Klientam jāsazinās ar Pārdevēju, rakstot uz e-pasta adresi: office@zepter.lt

4.3. Pasūtījuma veidlapa – Veikalā pieejama interaktīva forma, kas ļauj veikt Pasūtījumu, pievienojot Preces elektroniskajam grozam, kā arī sniedzot Pirkuma līguma izpildei nepieciešamos datus un definējot šī Līguma nosacījumus, tai skaitā piegādes un apmaksas veidu. Elektroniskā pakalpojuma Pasūtījuma veidlapas izmantošana Klientam sākas ar pirmās Preces pievienošanu elektroniskajam grozam. Pasūtījums tiek veikts pēc tam, kad Klients secīgi veic šādas darbības: (1) aizpilda Pasūtījuma veidlapu un (2) pēc Pasūtījuma veidlapas aizpildīšanas nospiež pogu– „Pasūtīt un apmaksāt”. Kamēr Klients,  noklikšķinot uz iepriekš minētās pogas, vēl nav apstiprinājis Pasūtījumu, Pasūtījuma veidlapā norādītos datus ir iespējams mainīt; (interaktīvā forma ir pieejama Veikala tīmekļa vietnē).

5. Elektroniskais pakalpojums “Reģistrācijas veidlapa” tiek nodrošināta bez maksas un tai ir vienreizējs raksturs, kas beidzas ar brīdi, kad Klients atver Kontu, vai ar brīdi, kad Klients pārtrauc reģistrācijas procesu.

6. Patērētājam nav tiesību atkāpties no līguma par Elektroniskā pakalpojuma reģistrācijas veidlapas izpildi, ja šo pakalpojumu Pārdevējs ir pilnībā nodrošinājis. Nosūtot Pārdevējam Reģistrācijas veidlapu saskaņā ar 19.1.punktu, Patērētājs dod atļauju Pārdevējam veikt Elektroniskā pakalpojuma reģistrācijas veidlapu.

7. Konta Elektroniskais pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas un uz nenoteiktu laiku. Klientam ir iespēja jebkurā brīdī bez iemesla anulēt Kontu (atteikties no Konta), kas ir līdzvērtīga Klienta līguma par Konta elektroniskās apkalpošanas veikšanu izbeigšanai. 

8. Pārdevējam ir tiesības tūlītēji izbeigt līgumu par Elektroniskā pakalpojuma Konta veikšanu, ja Klients klaji pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, t.i., sniedz nepatiesus datus vai nodod cita indivīda personas datus, kā arī gadījumā, ja Klients nodarbojas ar nelikumīgām darbībām, kas pārkāpj vispārpieņemtās sociālās normas, rada darba traucējumus vai pārslogo IKT sistēmas, kā arī pasūta lielu preču skaitu vai pastāvīgi izvairās no to nomaksas.

9. Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, t.i., no reģistrācijas dienas Veikalā, saskaņā ar 19.punktu, atteikties no vienošanās par Elektronisko pakalpojumu Konta veikšanu, neminot nekādu iemeslu. Lai izmantotu augstāk minētās atteikuma tiesības, Patērētājam iepriekš minētajā termiņā ir jānosūta atteikuma deklarācija uz Pārdevēja adresi: UAB „Zepter International“, A. Gostauto g. 40A, LT-03163, Viļņa, ar norādījumu uz aploksnes – „Atteikšanās”. Ja Pārdevējs nesniedz šādu iespēju, Patērētājam ir tiesības atteikties no līguma par Elektroniskā pakalpojuma Konta veikšanu arī elektroniski. Lai atteikums joprojām būtu spēkā, nepieciešams nosūtīt deklarāciju pirms termiņa beigām.

10. Patērētājs var izmantot zemāk norādīto Paraugu Nr.1, taču tas nav obligāti.

11. Elektroniskā pakalpojuma Pasūtījuma veidlapa tiek nodrošināta bez maksas un tai ir vienreizējs raksturs, tā beidzas ar brīdi, kad Klients ir nosūtījis Pasūtījuma veidlapu saskaņā ar 27.1. punktu, vai arī brīdī, kad Klients laicīgi atceļ Pasūtījumu.

12. Patērētājam nav tiesību atkāpties no līguma par Elektroniskā pakalpojuma Pasūtījuma veidlapas veikšanu, ja Pārdevējs šo pakalpojumu ir pilnībā nodrošinājis. Nospiežot pogu „Pasūtīt un apmaksāt”, Patērētājs dod atļauju Pārdevējam izpildīt Elektroniskā pakalpojuma Pasūtījuma veidlapu.

13. Pārdevējam ir pienākums pienācīgi sniegt Elektroniskos pakalpojumus, nesot atbildību par to nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, izņemot gadījumu, kad Pārdevējs nav atbildīgs par Elektronisko pakalpojumu nesniegšanu vai nepienācīgu sniegšanu nepārvaramas varas rezultātā.

14. Pretenzijas, kas saistītas ar Pārdevēja elektronisko Pakalpojumu sniegšanu, Klients var iesniegt rakstveidā uz Pārdevēja adresi, UAB „Zepter International“, A. Gostauto g. 40A, LT-03163, Viļņa, vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: office@zepter.lt.

15. Sūdzības pieteikumā Klientam ieteicams norādīt vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu un kontaktinformāciju, kā arī sūdzības aprakstu un iemeslu. Attiecībā uz iepriekšējā teikumā norādītajām prasībām, Patērētāja gadījumā norādītajām prasībām ir tikai rekomendējošs raksturs, un to vadlīniju neievērošana neietekmēs iesniegtās sūdzības efektivitāti.

16. Pārdevējam ir pienākums atrisināt sūdzības pieteikumu 14 dienu laikā no tā saņemšanas. 


III. VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

17. Lai izmantotu Veikalu, Klientam ir jānodrošina:

17.1. Interneta pārlūkprogramma, kas atbalsta SSL protokolu;

17.2. Piekļuve interneta tīklam;

17.3. E-pasta adrese konta reģistrācijai;

18. Veikala pakalpojumi tiek izmantoti:

18.1. Reģistrējoties Veikalā, kas ir saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta zemāk esošajos punktos 19.-22.,

18.2. Reģistrējoties, izveidojot Elektronisko pakalpojuma kontu,

18.3. Veicot Pasūtījumu Veikalā bez pieteikšanās, izmantojot Pasūtījuma veidlapu.

19. Reģistrācija Veikalā tiek veikta reģistrācijas brīdī, secīgi veicot zemāk minētās darbības:

19.1. Klientam jānosūta pareizi un atbilstoši faktiskajiem apstākļiem aizpildīta Reģistrācijas veidlapa, izmantojot Veikalā piedāvātos rīkus,

19.2. Klientam ir jānosūta reģistrācijas pieteikuma pieprasījums, noklikšķinot uz saites, ko Pārdevējs ir atsūtījis Klientam adresētajā e-pastā,

19.3. Pārdevējs apstiprina Klienta reģistrācijas pieteikumu, uz kuru Klients tiks novirzīts pēc noklikšķināšanas uz saites, kas minēta 19.2. punktā.

20. Ar apstiprinājuma brīdi, kas minēts 19.3. punktā, Klients tiek reģistrēts Veikalā, kas ir līdzvērtīgs Elektroniskā pakalpojuma kontam, saņemot apstiprinājumu par noslēgto elektroniskā Pakalpojuma konta līgumu uz veidlapā norādīto e-pasta adresi. Noslēdzot līgumu, Patērētājam ir tiesības atkāpties no Elektroniskā pakalpojuma konta līguma 14 dienu laikā no tā noslēgšanas dienas, kas ir fiksēts aizsargātā PDF faila formātā. Šī informācija ir Elektroniskā pakalpojuma konta līguma noslēgšanas apstiprinājums, un to var mainīt tikai tad, ja starp Klientu un Pārdevēju ir skaidra vienošanās.

21. Klients, kas ir juridiska persona, un kura juridiskā adrese ir Eiropas Savienības teritorijā, var reģistrēties Veikalā tikai pēc Reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas, norādot savu Valsts nodokļu identifikācijas numuru un/vai PVN ES numuru. PVN ES numura norādīšanas gadījumā, reģistrācija Veikalā būs iespējama tikai tad, ja PVN ES numura pārbaude VIES būs pozitīva. Pārbaude tiek veikta reģistrācijas procesa laikā, un Klients tiek informēts par tās rezultātiem ne vēlāk kā līdz brīdim, kad tiek nospiesta poga “Reģistrēties”. PVN ES numuru VIES sistēmā pārbauda katru reizi, kad Klients autorizējas Kontā, kā arī saskaņā ar 29. punkta esošo procedūru un veicot Pasūtījumus, izmantojot Elektroniskā pakalpojuma kontu.  

22. Reģistrācijas veidlapas nosūtīšana, kurā Klients atzīmē obligāto lauku, kas apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Noteikumiem, ir līdzvērtīga:

22.1. Klienta apliecinājumam, ka viņš ir iepazinies ar Noteikumu saturu, pilnībā piekrīt tiem un viņam ir pienākums tos ievērot;

22.2. Atļaujai apstrādāt Reģistrācijas veidlapā norādītos personas datus ar Konta lietošanu saistītos nolūkos un – Pasūtījuma veikšanas gadījumā – mērķiem, kas saistīti ar Pārdošanas līguma izpildi, tai skaitā personām, ar kuru palīdzību Pārdevējs pilda Pārdošanas līguma nosacījumus.

22.3. Klienta paziņojumam, ka visa reģistrācijas procesā sniegtā informācija un dati ir patiesi, un to izmaiņu gadījumā tie nekavējoties tiks atjaunoti.

23. Ja Reģistrācijas veidlapā tiek atzīmēti arī neobligātie lauki, tie ir līdzvērtīgi:

23.1. Klienta atļaujai apstrādāt Reģistrācijas veidlapā norādītos personas datus Pārdevēja preču un pakalpojumu mārketinga nolūkos,

23.2. Klienta atļaujai saņemt komerciālo informāciju par Pārdevēja precēm un pakalpojumiem uz Klienta Reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu,

23.3. Klienta atļaujai izmantot savus Reģistrācijas veidlapā norādītos datus, lai virzītu pret viņu tiešo mārketingu, izmantojot automātiskās izsaukumierīces (piem., e-pastu, SMS, kas nosūtītas bez tiešas cilvēka līdzdalības) un izmantojot telekomunikāciju termināla iekārtas (piem. Tālrunis, dators).

24. Pārdevējs patur tiesības pārbaudīt Klienta Reģistrācijas veidlapā norādītos vai izmainītos datus. Pārdevējs var atteikt Līguma noslēgšanu par Elektroniskā pakalpojuma konta veikšanu, ja Reģistrācijas veidlapa nav pareizi aizpildīta, it īpaši, ja šajā veidlapā ir sniegti nepatiesi, nepilnīgi dati vai ir norādīti citas personas dati. Par atteikšanos noslēgt Elektroniskā pakalpojuma konta līgumu Pārdevējs informē Klientu nekavējoties, nosūtot ziņu uz Reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu. Gadījumā, ja Klients datu maiņas procesā sniedz nepatiesus, nepilnīgus datus vai citas personas datus, Pārdevējs var atkāpties no līguma par Elektroniskā pakalpojuma konta veikšanu 8. punktā aprakstītajā veidā, par ko Klients tiks informēts uz norādīto e-pasta adresi.

25. Gadījumā, ja Klients veikt pirkumus, izmantojot Elektroniskā pakalpojuma kontu, Klients pēc pieslēgšanās tiek automātiski novirzīts uz Pasūtījuma formu.

26. Gadījumā, ja Klients izvēlas veikt pirkumus bez pieteikšanās, pēc pogas „Turpināt bez pieteikšanās” nospiešanas, Klients tiek automātiski novirzīts uz Pasūtījuma formu.

IV. PĀRDOŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANA

27. Pēc Pārdošanas līguma noslēgšanas, seko zemāk minētās darbības:

27.1. Klients iesniedz pareizi un atbilstoši faktiskajiem apstākļiem aizpildītu Pasūtījuma veidlapu, izmantojot Veikala nodrošinātos rīkus. Klients apstiprina pasūtījuma veidlapas noformēšanu, nospiežot pogu “Pasūtīt un apmaksāt”, kas saskaņā ar šiem Noteikumiem, no Klienta puses ir uzskatīts kā piedāvājums noslēgt Pārdošanas līgumu,

27.2. Kad Klients nospiež pogu “Pasūtīt un apmaksāt”, Pārdevējs nosūta apstiprinājumu uz Klienta norādīto e-pastu,.

28. Pēc apstiprināšanas, kas minēta 27.2.punktā, seko Pārdošanas līguma noslēgšana saskaņā ar 32. punktu. Klients 14 dienu laikā no Preču saņemšanas dienas saņem augstāk minēto apliecinājumu, kas satur likumā noteikto informāciju, kurā ir informācija par pakalpojumu un norādījumi saistībā ar Patērētāja tiesībām atkāpties no līguma. Apstiprinājums tiek fiksēts aizsargātā PDF faila formātā. Iepriekš minētā informācija ir Pārdošanas līguma noslēgšanas apstiprinājums, un to var mainīt tikai tad, ja starp Klientu un Pārdevēju ir skaidra vienošanās.

29. Ja Pasūtījumu veic Klients ar juridiskas personas statusu, kura atrašanās vieta ir Eiropas Savienības teritorijā, un kurš Pasūtījuma veidlapā vai agrāk – reģistrējoties Veikalā – Reģistrācijas veidlapā norādīja PVN ES numuru, PVN ES Numurs tiks pārbaudīts VIES sistēmā katrā Pasūtījuma veikšanas posmā. Klients tiek informēts par šīs pārbaudes rezultātu, vēlākais, pogas “Pasūtīt un apmaksāt” nospiešanas brīdī. Šī Klienta Preču iegāde Preču neto cenās (bez PVN) ir iespējama tikai tad, ja VIES ir apstiprinājusi Klienta PVN ES numuru.

30. Pasūtījuma veidlapas nosūtīšana, kurā Klients ir atzīmējis obligāto lauku, kas apliecina viņa iepazīšanos ar Noteikumiem, ir līdzvērtīga:
30.1. Klienta apliecinājumam, ka viņš ir iepazinies ar Noteikumu saturu un tam pilnībā piekrīt un apņemas to ievērot,
30.2. Atļaujas došanai Pārdevējam nepieciešamo personas datu apstrādei, kurus Klients norādījis pasūtījuma veidlapā pārdošanas līguma mērķu realizācijai, tostarp arī trešajām personām, ar kurām sadarbojoties, Pārdevējs noslēdz Pārdošanas līgumu juridiski pamatotu mērķu īstenošanai.
30.3. Klienta paziņojumam, ka visa Pasūtījuma veikšanas procesā viņa sniegtā informācija un dati ir patiesi.
31. Klienta Pasūtījuma veidlapā pievienotie Pasūtījuma komentāri Pārdevējam nav saistoši, taču Pārdevējs tos ņems vērā, apsverot savas iespējas.
32. Pārdevējs patur tiesības pārbaudīt Klienta Pasūtījuma veidlapā norādītos datus. Pārdevējs var atteikties no Pārdošanas līguma noslēgšanas, ja Pasūtījuma veidlapa nav pareizi aizpildīta – it īpaši, ja šajā veidlapā ir sniegti nepatiesi, nepilnīgi vai citas personas dati. Par atteikumu noslēgt Pārdošanas līgumu Pārdevējs informēs Klientu nekavējoties, nosūtot ziņu uz Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pastu vai Klienta Elektronisko pakalpojuma kontu.
33. Gadījumā, ja Klients elektroniskajā grozā pievieno lielāku Preču daudzumu, nekā faktiski ir pieejams Veikalā, Pārdevējs par to Klientu informē nekavējoties, taču ne vēlāk kā līdz brīdim, kad Klients apstiprina veikto Pasūtījumu, nospiežot pogu “Pasūtīt un apmaksāt”. Šādā gadījumā, veiktā Pasūtījuma ietvaros Klients varēs samazināt Preču apjomu līdz Veikalā faktiski pieejamajam skaitlim vai atteikties no Preču iegādes.
34. Pasūtījumus var veikt visas dienas garumā. Ja Pasūtījums tiks noformēts sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, Pārdošanas līguma izpilde tiks uzsākta pirmajā Darba dienā pēc iepriekš minētajām dienām.
35. Informāciju par Pārdošanas līguma faktisko statusu Klients saņem uz norādīto e-pasta adresi, savukārt Klients, kas izmanto Elektronisko pakalpojuma kontu, saņem to savā Kontā. 


V. PIRKUMA APMAKSA

36. Pirkuma apmaksu var veikt, izmantojot Paysera maksājumu sistēmu vai ar pārskaitījumu uz kādu no mūsu bankas kontiem.


VI. PRODUKTU PIEGĀDE UN IZSNIEGŠANA

37. Ievērojot 40. punktu, Preces tiek pārdotas Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, ar kurjera starpniecību piegādājot tās uz Pasūtījuma veidlapā norādīto adresi 7 darba dienu laikā no dienas, kad elektronisko maksājumu operators ir pieņēmis maksājumu.

38. Pārdošanas cena ir kopējā produktu cena (bruto vai neto).

39. Klients apstiprina preces saņemšanu, parakstot pavadzīmi. Pirms sūtījuma piegādes apstiprināšanas, Klientam jāpārbauda sūtījuma saturs, kā arī to vai sūtījums nav bojāts, un tikai pēc tam jāparaksta pavadzīme. Konstatējot Preču bojājumus vai sūtījuma apjoma nesaderību, jārīkojas saskaņā ar IX nodaļas Pretenziju un garantiju noteikumiem. Kopā ar pasūtītajām Precēm, Pārdevējs izsniedz Klientam arī visus nepieciešamos dokumentus, tostarp arī pikuma čeku.

40. Preču piegāde tiek veikta tikai tajā teritorijā, kurā atrodas Klienta dzīvesvieta vai juridiskā adrese.

41. Preču piegāde tiek realizēta tikai Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 20:00.

42. Pārdevējs patur tiesības realizēt piegādi, iepakojot preces pēc skaita lielākā paku daudzumā, ja izmērs pārsniedz eiro paletes izmēru.

43. Ūdens attīrīšanas iekārtu iegādes gadījumā, iekārtas uzstādīšanu veic Pārdevēja vietējais tehniķis pēc uzstādīšanas termiņa noslēgšanas ar Klientu.


VII. PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

44. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai sniegtu savus pakalpojumus visaugstākajā līmenī, kā arī apņemas glabāt korespondenci slepenībā un veikt pasākumus, kas aizsargā serveri no nesankcionētu personu piekļuves.

45. Pārdevējam ir pienākums aizsargāt personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, īpaši personas datu aizsardzības aktiem.

46. Pārdevējs patur tiesības uz laiku atslēgt tīkla serveri konservācijas vai aktualizācijas nolūkos. Šādā gadījumā piekļuve Veikalam tiek ierobežota tehnisku iemeslu dēļ. Tehniskās darbības nepārsniedz 24 stundas vienā reizē, un nenotiek biežāk kā reizi mēnesī.

47. Klienta pienākums ir izmantot Veikalu atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem un šo Noteikumu nosacījumiem. Īpaši tas attiecas uz nelikumīgu Veikala mājaslapas satura izmantošanu, vispārpieņemto sociālo normu pārkāpšanu, kā arī traucējumu radīšanu vai IKT sistēmu pārslogošanu.

48. Pārdevējs neuzņemas atbildību par:

48.1. Veikala izmantošanas ierobežojumiem, kas rodas nepārvaramas varas rezultātā;

48.2. Klienta veiktā Veikala vai Elektroniskā pakalpojuma konta izmantošanu, kas ir prettiesiska vai nesaderīga ar šo noteikumu nosacījumiem, vai jebkādām no tā izrietošām sekām;

48.3. Klienta e-pasta adreses, tālruņa numura vai paroles nodošanu trešajām personām;

48.4. Paroles un personas datu sniegšanu pilnvarotajai personai, pamatojoties uz atbilstošajiem noteikumiem;

48.5. Pārraides trūkumiem vai datu pārsūtīšanas ātrumu, kas izriet no Klienta izmantotajiem tehniskajiem ierobežojumiem;

48.6. Trešās personas Preču iegādes finansēšanas atteikumu.

49. Gadījumā, ja Klients neatceras Konta piekļuves paroli, viņam jāizmanto Veikalā pieejamā paroles atgādināšanas procedūra.

50. Gadījumā, ja Klients pazaudē Konta piekļuves paroli vai uzzina par nesankcionētu piekļuvi savam Kontam, viņam nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs, nosūtot ziņu uz e-pasta adresi: office@zepter.lt. Rezervācija ir spēkā no brīža, kad tā kļūst pieejama Pārdevējam un viņš var iepazīties ar tās saturu. Līdz brīdim, kad informācija par rezervāciju nonāk pie Pārdevēja, Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādām neatļautām darbībām, kas radušās trešās puses Konta izmantošanas rezultātā, izmantojot Klienta nozaudēto paroli. Gadījumā, ja nepastāv izņēmums saskaņā ar iepriekšminēto pirmo teikumu, Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas Klientam radušies norādīto darbību rezultātā, izņemot zaudējumus, kas radušies Pārdevēja tīšas vainas vai rupjas neuzmanības dēļ.

51. 50. punktā minētās situācijas gadījumā saistībā ar nesakcionētu piekļuvi Klienta Kontā, Pārdevējs bloķē Kontu un uzsāk noskaidrošanas procedūru, kuras ietvaros veic Kontā veiktās darbības pārbaudi. Par augstākminētās procedūras rezultātiem Pārdevējs nekavējoties elektroniski informē Klientu, nosūtot ziņu uz norādīto Klienta e-pasta adresi. 

VIII. PERSONAS DATU APSTRĀDE

52. Personas datu administrators ir Pārdevējs.

53. Personas dati tiek vākti brīvprātīgi 22.2., 23. un 30.2. punktos norādītajiem mērķiem, taču Pārdevēja pieprasīto personas datu sniegšana ir nepieciešama, lai realizētu pārdošanas līgumu un izmantotu Elektroniskā pakalpojuma kontu.

54. Pārdevējs paziņo, ka Klientam, kurš nodod Pārdevējam savus personas datus, ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un tos mainīt, kā arī kontrolēt to apstrādi, jo īpaši, lai pieprasītu precizēt, aktualizēt vai labot personas datus. Ja tie ir nepilnīgi, nepatiesi vai ar to apkopošanu ir pārkāpts kāds tiesību akts, vai arī tie nav nepieciešami mērķa sasniegšanai, kuram tie tika vākti, notiek datu pagaidu vai tās apstrādes vai dzēšanas neatgriezeniska apturēšana. Gadījumā, ja Pārdevējs apstrādā Klienta personas datus juridiski pamatotā nolūkā, piemēram, mārketinga nolūkos, Klientam ir tiesības iesniegt rakstisku, motivētu lūgumu pārtraukt viņa personas datu apstrādi.

55. Klientam ir tiesības jebkurā laikā pārsūdzēt 23. punktā minētās atļaujas. Klients var anulēt atļaujas ar Kontā esošo rīku palīdzību, kā arī – 23.2., 23.3.punktā minēto atļauju gadījumā –izmantojot Pārdevēja elektroniskajā sarakstē sniegtos rīkus.

56. Klientam ir tiesības jebkurā laikā anulēt 22.2.punktā minēto atļauju, kas ir līdzvērtīga atteikumam no līguma par Elektroniskā pakalpojuma konta turpmāko izmantošanu. Klients var atcelt atļauju, izmantojot Kontā paredzētos rīkus.

57. Gadījumā, ja Klientam ar Patērētāja statusu ir tiesības uz turpmāku viņa personas datu aizsardzību saskaņā ar vietējām valsts tiesību normām, uz šo Klientu ir attiecināmas vietējās tiesību normas. 


IX. SŪDZĪBAS UN GARANTIJA

58. Pārdevējam ir pienākums piegādāt Klientam Preces bez fiziskiem vai juridiskiem defektiem. Saskaņā ar Civilkodeksa noteikumiem saistībā ar netiešo garantiju, Pārdevējs ir atbildīgs pret Klientu, ja pārdotajai Precei ir fizisks vai juridisks defekts.

59. Turklāt Pārdevējs (Garantijas devējs) sniedz garantiju, kuras ietvaros tiek nodrošināta pārdoto Preču kvalitatīva un pareiza darbība, izņemot Garantijas kartē minētās Preces vai to elementus.

60. Konstatējot iegādāto Preču defektus garantijas laikā vai Pārdevēja netiešās garantijas laikā, Klientam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgo tiesību institūciju, kurā viņš gatavojas vērsties, ir jāiesniedz sūdzība kādā no servisa punktiem, kas pieejami viņa dzīvesvietas vai juridiskās adreses valstī (biroju saraksts ir pieejams Veikala mājaslapā) vai – ja apkalpošanas punkti viņa valstī nav pieejami – kādam no Pārdevējiem (Pārdevēju apkalpošanas vietu saraksts ir pieejams Veikala mājaslapā). Sūdzību var pieteikt, zvanot uz Klientu apkalpošanas biroju vai rakstot uz e-pasta adresi: office@zepter.lt.

61. Lai iesniegtu sūdzību, Klients var izmantot sūdzības veidlapu, kas ir noformēta pēc Veikala mājaslapā atrodamā vai Pārdevēja apkalpošanas vietā pieejamā parauga. Gadījumā, ja Klients neizmanto iepriekšējā teikumā minēto sūdzības veidlapu, ir ieteicams noformēt sūdzības pieteikumu tādā formā, lai Pārdevējs varētu izskatīt Klienta sūdzību. Patērētāja gadījumā – norādītajām prasībām ir tikai rekomendējošs raksturs, un to neievērošana neietekmēs iesniegtās sūdzības efektivitāti. Pēc sūdzības iesniegšanas, Klientam, pēc iepriekšējas telefoniskas vienošanās ar Pārdevēju, ir jāpiegādā bojātās Preces, ievērojot sūtījuma saņemšanas termiņu.

62. Pēc sūdzības nokārtošanas, Klientam ir pienākums saņemt Preci (saņemšanas izmaksas sedz Pārdevējs) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pirmās sūdzības saņemšanas brīža, ko saņēma no Pārdevējs.

63. Pārdevējam ir pienākums informēt Klientu par sūdzības neatzīšanu 14 dienu laikā no sūdzības pieteikuma saņemšanas dienas. Klienta pieteiktās sūdzības atzīšanas gadījumā, sūdzības izskatīšanas termiņš ir 21 diena no sūdzības iesniegšanas dienas, kad tā tikai iesniegta Pārdevējam, ja vien puses nevienojas par citu racionālu termiņu, kas nerada Klientam pārmērīgu diskomfortu.  


X.   ATTEIKŠANĀS NO PĀRDOŠANAS LĪGUMA

64. Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā no Preču saņemšanas dienas atteikties no pārdošanas līguma, nenorādot iemeslu. Lai izmantotu iepriekš minētās atteikuma tiesības, Patērētājam ir jānosūta atteikuma deklarācija uz adresi: UAB „Zepter International“, A. Gostauto g. 40A, LT-03163, Viļņa augstāk minētajā termiņā ar norādi uz aploksnes - "Atteikšanās". Ja Pārdevējs nesniedz šādu iespēju, Patērētājam ir tiesības atteikties no Pārdošanas līguma, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Lai atteikums joprojām būtu spēkā, nepieciešams nosūtīt deklarāciju pirms termiņa beigām.

65. Patērētājs var izmantot zemāk norādīto atteikšanās veidlapas 2. paraugu , taču tas nav obligāti.

66. Patērētājam nav tiesību atteikties no Pārdošanas līguma, ja Preces, kas atrodas aizslēgtā iepakojumā (piemēram, kafija, kosmētika vai uztura bagātinātāji), pēc piegādes ir tikušas atvērtas. Pēc iepakojuma atvēršanas, šādu Preci higiēnas un veselības apsvērumu dēļ Pārdevējam atgriezt nav iespējams.


XI. ATGRIEŠANA

67. Gadījumā, ja Patērētājs izmanto likumīgās tiesības atteikties no Pārdošanas līguma, Pusēm ir pienākums atgriezt savstarpējo atlīdzību 14 dienu laikā, skaitot no Pārdevēja atteikuma paziņojuma saņemšanas dienas. Patērētājam ir pienākums Pārdevējam atgriezt Preces par saviem līdzekļiem, savukārt gadījumā, ja tiek atgrieztas Preces, kas minētas 66. punktā, Patērētājam ir pienākums atgriezt tās aizzīmogotā iepakojumā. Atkarībā no konkrētās situācijas, Pārdevējs var apturēt maksājuma atgriešanu līdz pat atgriezto Preču saņemšanai vai Klienta apliecinājuma iesniegšanai par Preces nosūtīšanu.

68. Pārdevējs veiks maksājuma atgriešanu, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu Patērētājs izmantoja pirmajā darījumā (skaidra nauda, pārskaitījums utt.), ja vien Patērētājs nepārprotami nepiekrīt citam atgriešanas veidam. Patērētājs neuzņemas  nekādas izmaksas saistībā ar iepriekš minēto naudas atmaksu.


XI. SŪDZĪBU PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR VEIKALA DARBĪBU 

69. Klients var iesniegt rakstiskas pretenzijas saistībā ar Veikala darbību uz Pārdevēja adresi: UAB „Zepter International“, A. Gostauto g. 40A, LT-03163 ,Viļņa vai elektroniskā veidā, rakstot uz e-pasta adresi: office@zepter.lt.

70. Sūdzības pieteikumā Klientam ieteicams norādīt vārdu un uzvārdu vai uzņēmumu un tā kontaktinformāciju, kā arī sūdzības aprakstu un iemeslu. Iepriekšējā teikumā norādītajām prasībām ir tikai rekomendējošs raksturs, un to neievērošana neietekmēs iesniegtās sūdzības efektivitāti.

71. Pārdevējam ir pienākums atrisināt sūdzību 14 dienu laikā no sūdzības pieteikuma saņemšanas. 


XII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

72. Pārdevējs patur tiesības mainīt Noteikumus likuma normu izmaiņu gadījumā vai Veikala darbības uzlabošanai, kā arī Klienta tiesību aizsardzībai un ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai.

73. Visas Noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar 76. un 77. punktā norādīto termiņu.

74. Pārdevējs publicēs jaunos Noteikumus Veikala mājaslapā, kas stāsies spēkā 14 dienu laikā no tā ievietošanas dienas. Klientiem, kuri reģistrēsies Veikalā laika posmā no jauno Noteikumu publicēšanas līdz to spēkā stāšanās brīdim, reģistrācijas procesa laikā būs nepieciešams iepazīties un akceptēt jaunos Noteikumus, kas būs spēkā Klienta reģistrācijas brīdī.

75. Gadījumā, ja Klients izmanto Elektronisko pakalpojuma kontu, Pārdevējs nosūtīs jaunos Noteikumus kopā ar apstiprinājuma pieprasījumu uz Klienta reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Jaunie Noteikumi stājas spēkā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir nosūtījis Noteikumus saskaņā ar iepriekšējo teikumu. Jauno Noteikumu nepieņemšanas gadījumā, Klientam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no to saņemšanas dienas, ar saziņas līdzekļu palīdzību sniegt Pārdevējam deklarāciju, ka viņš nepiekrīt jaunajiem Noteikumiem, kas ir līdzvērtīga atteikšanai no Konta izmantošanas. Uzskatāms, ka iepriekšējā teikumā minētā pieteikuma iesniegšanas termiņa neievērošana ir pielīdzināma jauno Noteikumu akceptēšanai no Klienta puses.

76. Noteikumu izmaiņas neattiecas uz Pasūtījumu veidlapām, kuras Klienti ir nosūtījuši Pārdevējam saskaņā ar 30.1. punktu pirms jauno Noteikumu stāšanās spēkā.

77. Visi Pušu elektroniskā veidā nosūtītie paziņojumi tiks nosūtīti uz pēdējo Puses norādīto e-pasta adresi saskaņā ar jaunajiem Noteikumiem.

78. Sniedzot pakalpojumus, uzņēmums vadās pēc Lietuvas Republikas Civilkodeksa, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma, Lietuvas Republikas Preču un pakalpojumu drošuma likuma, Mazumtirdzniecības noteikumu un to turpmāko redakciju noteikumiem un citiem spēkā esošiem tiesību aktiem.

79. Šajos Noteikumos neregulētajiem jautājumiem tiek piemērotas Lietuvas teritorijā spēkā esošās tiesību normas, taču neattiecas uz Patērētājiem, kuriem ir piemērojami noteikumi, kas ir spēkā viņu dzīvesvietas teritorijā.

80. Jebkurš strīds, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīts ar tiem, tiek izšķirts vispārējā tiesā pēc Pārdevēja atrašanās vietas, izšķirot strīdus ar Patērētājiem, kurus izšķir tiesa, kas atrodas Patērētāja dzīvesvietā.

81. Ja rodas pretrunas starp šo Noteikumu versiju angļu valodā un tulkoto versiju, noteicošā ir angļu valodas versija.

82. Patērētājam ir iespēja izmantot ārpustiesas sūdzību izskatīšanas un pretenziju iesniegšanas metodes. Sīkāka informācija par šīm procedūrām un to izmantošanas noteikumiem ir pieejama reģionālo un Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības institūciju un sabiedrisko organizāciju vietnēs, kā arī tīmekļa vietnēs, kuru likumā noteiktais uzdevums ir patērētāju tiesību aizsardzība. Līdz ar Eiropas interneta platformas tiešsaistes strīdu risināšanas uzsākšanu, Patērētājiem būs iespēja izmantot arī šo ārpustiesas strīdu izšķiršanas un pretenziju veidu.

83. Šie noteikumi stājas spēkā 01.01.2023.

 
Paraugs Nr.1.

ELEKTRONISKĀ PAKALPOJUMA KONTA LĪGUMA ATTEIKŠANĀS VEIDLAPAS PARAUGS
(veidlapa jāaizpilda un jānosūta tikai gadījumā, ja Klientam ir vēlēšanās atteikties no Līguma par Elektroniskā pakalpojuma konta veikšanu)

…………………………………................               
(Patērētāja vārds un uzvārds)                                      

………………………………….                         
(Patērētāja adrese)

Ar šo informēju par savu atteikšanos no Līguma par Elektroniskā pakalpojuma Konta veikšanu, kas noslēgts ………………............................

…………………………………….                                  
(Vieta, datums)                                                                        

..................................................
(Patērētāja paraksts)

UAB „Zepter International“, A. Gostauto g. 40A, LT-03163 VilniusParaugs Nr.2

PĀRDOŠANAS LĪGUMA ATTEIKŠANĀS VEIDLAPAS PARAUGS
(lūdzu, aizpildiet veidlapu un nosūtiet to tikai tad, ja vēlaties atteikties no pārdošanas līguma)

…………………………………                          
 (Patērētāja vārds un uzvārds)                        

………………………………… 
(Patērētāja adrese)

Ar šo informēju par savu atteikšanos no Līguma Nr. ...................... kas bija noslēgts ......................... (datums).

…………………………………      
(Vieta, datums)                                 

..............................................
(Patērētāja paraksts)

UAB „Zepter International“, A. Gostauto g. 40A, LT-03163 Vilnius

Sīkdatnes

Šī interneta vietne izmanto sīkdatnes, kas dāvā iespēju sniegt draudzīgu, efektīvu un drošu atbalstu internetā, piemēram, situācijā, ja nepieciešams paātrināt navigāciju mūsu vietnē, novērtēt lappušu caurskates regularitāti un vispārējo navigāciju. Sīkdatnes ir neliela izmēra teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datora sistēmā, lai Jums būtu iespēja izmantot visas mūsu interneta veikala īpatnības. Dažas sīkdatnes tiek nosūtītas no mūsu servera uz Jūsu sistēmu – "sesijas sīkdatnes". Tās tiek automātiski nodzēstas Jūsu cietajā diskā interneta pārlūkprogrammas lietošanas sesijas beigās Sīkdatņu lietošana Privātuma politika.

Zepter logotype Prece tika pievienota jūsu iepirkumu grozam! Bags Dodieties uz kasi