ZINĀTNISKĀ PIEEJA

BIOPTRON HIPERGAISMAS TERAPIJAS ĪPAŠĪBAS


  1. Būstera optiskā iekārta
  2. Bioptron polihromatiskā gaisma
  3. Bioptron zemās enerģijas gaisma
  4. Bioptron nesakārtotā gaisma
  5. Bioptron vertikāli lineāri polarizētā gaisma
  6. Bioptron hiperpolarizētā gaisma

BRŪSTERA OPTISKĀ IEKĀRTA

Augstākās kvalitātes Brūstera optiskā iekārta, daudzslāņu optiskā sistēma, ir novietota noteiktā leņķī BIOPTRON ierīcē. Kad BIOPTRON gaismas avota izkliedētā/nesakārtotā nepolarizētā gaisma krīt uz Brūstera optisko bloku, tā tiek atstarota un kļūst (ar minimālu atstarošanas zudumu) pilnībā un perfekti vertikāli lineāri polarizēta. BIOPTRON POLIHROMATISKĀ GAISMA

BIOPTRON ģenerē gaismu redzamajā spektrā, kā arī daļu infrasarkano viļņu garumu diapazonā no 480 nm līdz 3400 nm, tas ir, 1,15 - 2,90 eV (ar izteiktu maksimumu pie 720 nm, 1,70 eV), ļaujot gaismai iekļūt dziļi audos, aktivizējot un veicinot dažādus šūnu un bioloģiskos procesus, kas paātrina reģeneratīvos un reparatīvos dziedināšanas procesus.

BIOPTRON NESAKĀRTOTĀ GAISMA

Ārpusfāzes vai nesinhronizētu gaismu raksturo gaismas viļņi, kas nav sinhronizēti laikā vai telpā. Biežas un nejaušas fāžu izmaiņas starp dažādu viļņu frekvenču un viļņu garumu gaismas fotoniem padara to par zemas intensitātes gaismu.

BIOPTRON nesakārtotā gaisma veicina drošu, neinvazīvu un efektīvu dziedināšanu, neriskējot attīstīt rezistenci pret terapiju. Pretstatā tam, lielākajai daļai lāzera gaismu ir augstas intensitātes, koherentā gaisma, kurai ir liels audu bojājumu potenciāls.

BIOPTRON ZEMĀS ENERĢIJAS GAISMA

BIOPTRON nodrošina konsekventu gaismas plūsmu ar vienmērīgu intensitāti (pazīstama arī kā jaudas blīvums) 40 mW/cm2 10 cm attālumā no apstrādātās zonas. BIOPTRON gaismas devu iespējams precīzi noteikt, jo BIOPTRON gaismai ir divas sastāvdaļas, kas ir jauda un laiks: enerģija (J) = jauda (W) × laiks (s) (Bunsena-Rosko savstarpīguma noteikums fotobioloģijā).

Citiem vārdiem sakot, ja jauda tiek dubultota un ekspozīcijas laiks tiek samazināts uz pusi, tiks piegādāts tāds pats enerģijas daudzums, taču tiks sasniegtas un novērotas ļoti atšķirīgas bioloģiskās reakcijas. BIOPTRON nodrošina gaismas devu, kas ir līdzvērtīga vidējajam enerģijas blīvumam 2,4 J/cm2 minūtē. Tā ir zema un droša gaismas deva, kas stimulē dabisko dziedināšanu bez blakusparādībām.

BIOPTRON VERTIKĀLI LINEĀRI POLARIZĒTĀ GAISMA (VLPG)

Kad izkliedētā gaisma, ko izstaro halogēna spuldze, saduras ar Brūstera optisko iekārtu un atstaro to, šī gaisma kļūst vertikāli lineāri polarizēta ar viļņiem, kas izplatās vertikālās paralēlās plaknēs vienā virzienā. Atšķirībā no difūzās un lāzera gaismas, BIOPTRON VLPG iedarbojas ne tikai uz molekulām, pamatojoties uz to absorbcijas īpašībām, bet arī efektīvi iedarbojas uz bioloģiskiem procesiem, kā arī uz molekulu un audu struktūru un organizāciju, tāpēc tai ir ievērojami labāks dziedinošais efekts.

Visas bioloģiskās struktūras to normālā funkcionālajā stāvoklī ir lineāri sakārtotas (piemēram, šķidrie kristāli, kolagēns, mikrotubulītes, membrānu lipīdi, iekšējais mitohondriju izvietojums un ūdens dipola momentu lineāra organizācija). Ja bioloģiskie procesi ir nesakārtoti, lineārās organizācijas VLPG dēļ atgriež tos optimālā funkcionālajā stāvoklī.

Papildus polarizācijai, BIOPTRON nodrošina optimālu gaismas spektru un gaismas enerģijas izvēli laikā, kas nepieciešama daudzu medicīnisku stāvokļu ārstēšanai. BIOPTRON fenomena dziļās ietekmes skaidrojums, slēpjas apstāklī, ka 85,5% no visām cilvēka organisma molekulām ir ūdens molekulas (kas sastāv no ūdeņraža un skābekļa atomiem), un katrai no tām ir noteikta funkcija organismā.

BIOPTRON VĒSTURE

IZGUDROJUMS


Dāņu ārsts Nīls Ribergs Finsens (attēlā) nodibināja moderno gaismas terapiju pirms aptuveni 100 gadiem. 1903. gadā viņam tika piešķirta Nobela prēmija medicīnā par sasniegumiem gaismas terapijā. Finsens radīja pirmo ierīci, kas ģenerē tehniski sintezētu saules gaismu, sasniedzot izcilus rezultātus pacientu ārstēšanā, kuri cieš no īpaša veida ādas tuberkulozes.

BIOPTRON GAISMAS TERAPIJAS ATTĪSTĪBA

Fotomedicīnas attīstības sākumā, mūsdienu gaismas terapijā galvenokārt tika izmantotas infrasarkanās un ultravioletās spektra daļas. Astoņdesmito gadu sākumā, zinātnieku grupa radīja gaismas avotu, kas sākotnēji bija balstīts uz zema līmeņa lāzerterapiju, bet faktiski strādāja ar gandrīz visu redzamās gaismas diapazonu un infrasarkanās gaismas daļu. Pētījums atklāja noteiktas fiziskās īpašības, kas ir būtiskas gaismas terapijas efektivitātei. 

Pamatojoties uz šo tehnoloģiju, vēlāk tika izveidota BIOPTRON gaismas terapijas sistēma. BIOPTRON AG nepārtraukti sadarbojas ar ekspertiem, pētniekiem un ārstiem vairākās valstīs, lai izpētītu BIOPTRON hipergaismas terapijas īpašības un tās terapeitisko efektivitāti.

SERTIFIKĀTI

BIOPTRON AG – AUGSTĀKĀS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

BIOPTRON AG iekšējās laboratorijas pastāvīgi nodarbojas ar BIOPTRON ierīču testēšanu un optimizēšanu saskaņā ar jaunākajiem neatkarīgo institūciju veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem. 

Vienlaikus BIOPTRON ierīces tālāk sertificē akreditēti neatkarīgi testēšanas institūti. Mūsu biznesa procesi, ieskaitot pētniecību un attīstību, piegādātāju novērtēšanu, sastāvdaļu piegādi ražošanai un pašu produktu pastāvīgās pārbaudes, atbilst visiem paredzētajiem noteikumiem saskaņā ar Eiropas Kopienas medicīnas ierīču direktīvu 93/427 EEC, kā arī īpašiem vietējiem nacionālo tirgu noteikumiem.